Policy Statement

Tigro Industries nv is een one-stop service provider voor de industriële markt (chemie, farmaceutica, voeding, cosmetica, landbouw en automobielsector) wereldwijd op gebied van opslag, distributie en behandelen van producten inclusief sampling en labo-analyse op vraag van de klant;

Door de geïntegreerde benadering stelt Tigro Industries nv de klant in staat tot het outsourcen van deze activiteiten, zodat zij zich volledig kan concentreren op haar core business.

De zorg voor kwaliteit, veiligheid en milieu zijn de kernwaarden van Tigro Industries nv. Deze zorg willen we in praktijk brengen binnen een sereen kader waar geheimhouding en beveiliging van eigen producten, diensten, data en kennis alsook deze van onze klanten, leveranciers en andere belanghebbende als topprioriteit worden beschouwd.

Wij erkennen de effecten van onze activiteiten en deze van onze klanten, leveranciers, transporteurs, contractoren en alle andere externe partijen, alsook hun wisselwerking en beschouwen ons management van kwaliteit, veiligheid en milieu als een integraal onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten.

Onze bedrijfsactiviteiten zijn uitgebouwd op basis van een risicobeheersysteem. Met als doel:

 • het erkennen van mogelijke risico’s op alle niveaus in de organisatie;
 • het elimineren en/of beheersen van deze risico’s zodoende de continuïteit van onze bedrijfsactiviteiten te garanderen, alsook deze van onze klanten, leveranciers en andere belanghebbenden, op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze.

Het verzorgen van een goede service aan onze klanten tegen een redelijke prijs is essentieel voor Tigro Industries nv. Onder goede service verstaan wij:

 • juiste kwaliteit: volgens afspraak met de klant en volgens interne kwaliteitsnormen
 • het respecteren van de veiligheid op alle niveaus:
  • intern: tijdens onze productie.
  • tijdens transport.
  • voor de klant: het verstrekken van de nodige informatie.
 • het minimaliseren van eventuele milieueffecten;
 • respecteren van geheimhouding van de intellectuele eigendom en het voorkomen van mogelijke risico’s op dit vlak;
 • beveiligen van goederen en informatie tegen mogelijke diefstal of misbruik.

Wij streven naar een hoog niveau van kwaliteit, veiligheid en milieu en continue verbetering van onze prestaties. Het verzorgen van een goede service aan een betaalbare prijs.

Onze uitgangspunten zijn:

 • De relevante behoeften en verwachtingen van alle belanghebbenden en deze omzetten naar complianceverplichtingen;
 • Commitment van alle medewerkers op het bedrijf, en het creëren van een bewust toepassen van het KVM-zorgsysteem conform ISO 9001:2015, EN 9120:2015, GMP voor farmaceutische producten (Eudralex volume 4, ICH guidelines, U.S. Pharmacopeia 1079, Ph. Eur), ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 en Responsible Care;
 • Beschikbaar stellen van middelen om het KVM-beleid te implementeren door een effectief KVM-zorgsysteem;
 • Streven naar het maximaal voldoen aan de afspraken met de klanten;
 • Streven naar optimale bevoorrading van de klanten ook buiten de normale diensturen;
 • Flexibiliteit in het productieproces;
 • Gebruik van ICT-technieken om de opslag optimaal te organiseren ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, milieu en beveiliging;
 • Voldoen aan relevante wet- en regelgeving en andere door ons aangegane verplichtingen op gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en beveiliging;
 • Het beoordelen van de kwaliteits-, veiligheids- en milieu- en beveiligingseffecten van nieuwe activiteiten als integraal onderdeel van onze investeringsbeslissingen;
 • Risico’s voor mens, product en milieu analyseren en elimineren;
 • Het adequaat reageren op kwaliteit-, veiligheids-, milieu- en beveiligingsincidenten;
 • Waken voor bodemverontreiniging;
 • Waar mogelijk bijdragen tot een milieuvriendelijke en veilige opslag van gevaarlijke producten bij de klant;
 • Het hebben van een goede relatie met de overheid;
 • Milieubewust werken met aandacht voor de bescherming van het leefmilieu in de volledige levenscyclus;
 • Ons uiteindelijk doel is een veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkomgeving.

Doelstellingen worden opgesteld die deze uitgangspunten ondersteunen. Het CAPA-Plan volgt en beoordeelt de uitwerking van deze doelstellingen op een risicogebaseerde manier. Interne procedures zullen deze beleidsverklaring implementeren.